میزبانی هاست استاندارد

میزبانی هاست استاندارد در ایران

میزبانی هاست 1GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست 1 گیگابایت
- پهنای باند 10 گیگ

میزبانی هاست 2GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست 2 گیگابایت
- پهنای باند 20 گیگ

میزبانی هاست 3GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست 3 گیگابایت
- پهنای باند 30 گیگ

میزبانی هاست 5GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست 5 گیگابایت
- پهنای باند 50 گیگ