هاست دانلود

هاست دانلود 10GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست دانلود 10 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- هاست مخصوص دانلود پرسرعت فایل
- سالانه 400 هزار تومان

هاست دانلود 30GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست دانلود 30 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- هاست مخصوص دانلود پرسرعت فایل
- سالانه 800 هزار تومان

هاست دانلود 60GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست دانلود 60 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- هاست مخصوص دانلود پرسرعت فایل
- سالانه 1/400 میلیون تومان

هاست دانلود 100GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست دانلود 100 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- هاست مخصوص دانلود پرسرعت فایل
- سالانه 2/100 میلیون تومان

هاست دانلود 200GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست دانلود 200 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- هاست مخصوص دانلود پرسرعت فایل
- سالانه 3 میلیون تومان

هاست دانلود 1TB

- هاست ایران
- میزبانی هاست دانلود 1 ترابایت
- پهنای باند نامحدود
- هاست مخصوص دانلود پرسرعت فایل
- سالانه 5/900 میلیون تومان