میزبانی هاست ( حرفه ای )

میزبانی هاست حرفه ای 1GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست حرفه ای 1 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- کانفیگ مخصوص سایتهای پرفشار و پربازدید
- سالانه 650 هزار تومان

میزبانی هاست حرفه ای 2GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست حرفه ای 2 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- کانفیگ مخصوص سایتهای پرفشار و پربازدید
- سالانه 1/100 میلیون تومان

میزبانی هاست حرفه ای 3GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست حرفه ای 3 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- کانفیگ مخصوص سایتهای پرفشار و پربازدید
- سالانه 1/500 میلیون تومان

میزبانی هاست حرفه ای 5GB

- هاست ایران
- میزبانی هاست حرفه ای 5 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- کانفیگ مخصوص سایتهای پرفشار و پربازدید
- سالانه 2 میلیون تومان