سرویس اقتصادی طراحی سایت 
1 - سرویس خریداری شده طراحی سایت تا یکسال پشتیبانی ( فنی ) رایگان دارد.
2 - هزینه سئو داخلی و اولیه وب سایت بصورت مجزا میباشد.
3 - هزینه تغییرات و توسعه وب سایت بصورت ماهیانه توافقی یا به ازای هر تغییرات و توسعه برآورد هزینه جداگانه میشود.
4 - در آموزش فقط نحوه استفاده از بروزرسانی و آپدیت سایت در نوشته ها و محصولات شرح داده میشود.
5 - بعد از یکسال ( یکماه زودتر هزینه تمدید پشتیبانی با نصف هزینه وب سایت انجام میپذیرد ) که شامل دامنه IR و هاست نیز میشود.
6 - هرگونه خرابکاری عمدی و سهوی برعهده مشتری است.
7 - سرویس مشتری بصورت مداوم بکاپ گرفته میشود
8 تحویل سرویس های اقتصادی 10 روز کاری است.


« برگشت